Content1 | col2

HMS

Vi arbeider alltid etter en nullvisjon når det gjelder skader på personell, materielle verdier og det ytre miljøet. Helse, miljø og sikkerhet har derfor høyeste prioritet i alt vi foretar oss.

I tillegg til egne rutiner for HMS-arbeid i prosjektene, innretter vi oss alltid etter våre oppdragsgiveres krav og forventninger i hvert enkelt prosjekt.

Våre kunder skal være trygge på at økonomi aldri skal stå i veien for sikkerhet og et godt HMS-arbeid!