Content1 | col2

Rekruttering - ledige stillinger

Vi ønsker en kontrollert vekst i omsetning og resultater, som betinger jevnlig rekruttering av dyktige medarbeidere. Vi er derfor alltid interessert i kontakt med nye medarbeidere som er vel kvalifiserte, og som vil være med på å utvikle selskapet videre slik at vi blir en foretrukket samarbeidspartner for våre kunder og leverandører.

Besitter du slike holdninger og kompetanse, er vi alltid interessert i å høre fra deg! Send oss gjerne en søknad med vitnemål, CV og referanser.


For tiden har vi følgende ledige stillinger: 

Prosjektledere

Selvstendige prosjektledere som vil få totalansvar for gjennomføring av et eller flere av våre prosjekter, med kontraktsansvar overfor kunde og ansvar for gjennomføring inkludert HMS, økonomi, fremdrift og kvalitet.

Søkere ønskes fortrinnsvis med siviling-/ingeniørutdannelse, men solid erfaring kan kompensere for dette. God økonomisk forståelse er påkrevet likeledes god IT-kunnskap med godt brukernivå på MS Office. Erfaring fra bruk av elektronisk kalkyle- og rapporteringsverktøy er en fordel, men opplæring vil bli gitt.   Vi benytter ByggOffice som kalkyleverktøy.


Anleggsledere

Anleggsleder med noen års erfaring, kvalifikasjoner og bakgrunn som for prosjektlederstillingene.


Arbeidsoppgaver:
    
• Sammen med prosjektleder ivareta ledelsen med totalansvar for gjennomføring av det enkelte prosjekt.
  
• Planlegge og koordinere tverrfaglig arbeid.
  
• Planlegge og arbeide systematisk med driftsledere og underentreprenører i forhold til HMS,  
   fremdrift, kvalitet og kostnadskontroll.
  
 • Planlegging og gjennomføring av innkjøp, kontrakter og leveranser.
  
 • Kalkulasjon


KALKULATØR
 


Arbeidsoppgaver

 • Kalkulasjon av tilbud og anbud overfor offentlige og private byggherrer

 • Innhenting av pristilbud fra underentreprenører og leverandører

 • Vedlikehold av underentreprenør- og leverandørregister

 • Samarbeide med anleggsledere vedr innkjøp

 
Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig ingeniørutdanning eller teknisk fagskole

 • Minimum 5 års relevant erfaring i relevant stilling

 • Fortrinnsvis kjennskap til elektronisk kalkyleverktøy, opplæring vil bli gitt.  

 Personlige egenskaper

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
• Systematisk 

• Selvstendig og med samarbeidsevnerTrives du i en ”flat” organisasjon med korte beslutningsveier og hyggelige medarbeidere ønskes du velkommen til oss. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et aktivt og involverende miljø.


Kontakt:

Daglig leder Georg Andresen eller driftssjef Torstein Aas på telefon 67 83 83 80

Søknad med CV og vitnemål mv kan sendes i post eller til firmapost@gas.no

 

GEORG ANDRESEN & SØNNER A.S

Hoffsveien 21/23
0275 Oslo 

Tel: 67 83 83 80