Content1 | col2

Høvik Barnehage, Bærum Kommune

Byggetid: januar – november 2008.
Bæresystem i plasstøpt betong og stål, yttervegger i bindingsverk med luftet pussfasade, Sto Ventec. Fjernvarmeanlegg med vannbåren gulvvarme, brannslukningsanlegg som vanntåkeanlegg.
Tiltakshaver: Bærum Kommune v/ Hans Peter Petersen
Arkitekt: Koda Arkitekter