Content1 | col2

Schweigaardsgt 28 - Trelastbygningen

Gjenoppbygging av 140 år gammel, fredet teglfasade identisk lik den gamle etter antikvariske prinsipper. Utført i perioden april - juni 2008.
Tiltakshaver: Pecunia AS
ARK: Arcasa Arkitekter AS
RIB: Siv.ing. Finn Madsøe AS