Content1 | col2

Tennisvein 18 - 14 liligheter i rekke

Totalentreprise, trehusbebyggelse medunderliggende parkeringskjeller i betong, 14 boenheter i kjede og 2 og 4mannsboliger.  
Byggetid: juli 2010 – november 2011
Tiltakshaver - K A Mero AS
Arkitekt -  Ramsfjell Arkitekter AS