Selskapet har røtter 100 år tilbake i tid og vår referanseliste viser en lang rekke spennende og utfordrende prosjekter.