Vår strategi

Vår strategi

Vi skal være blant de beste ”mellomstore” entreprenører

Vi skal øke vår fokus innen næringsbygg og satse på dette markedssegmentet med profesjonelle oppdragsgivere, både offentlige og  private selskaper.

Vi skal bestrebe oss på å være allsidige i vårt arbeid som entreprenør, med betongarbeider og tømrerarbeider som egenproduksjon.

Vi skal konsentrere oss om totalentrepriser, generalentrepriser og hovedentrepriser, gjerne gjennom forhandlede kontrakter og samarbeidsentrepriser