Vi bygger på at mennesket og de menneskelige verdier settes i sentrum.

Vår visjon
Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner
Vi skal gjøre hverandre gode gjennom utvikling, samarbeid og godt håndverk
Vi skal gjennom lønnsomhet skape en trygg arbeidsplass
Vi skal være blant de beste til å bygge, med høy kvalitet, ingen feil og til rett tid

 

Våre kjerneverdier

Vi skal spille på lag internt og eksternt
Vi skal utvikle og dele vår kompetanse
Vi skal ha respekt for hverandre
Vi skal stille tydelige krav til hverandre
Vi skal være effektive, lønnsomme og ha lønnsom vekst
Vi skal være til å stole på
Vi skal ha trivsel på arbeidsplassen