Totalentreprise ca 3800 m2.

Tiltakshaver: UBF, Oslo Kommune

Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor A/S

Barnehage oppføres til pluss-hus standard.