Totalentreprise ca 1 120 m2

Det skal benyttes jordvarme som energikilde.

Byggetid: oktober 2016 – februar 2018

Tiltakshaver: Sørum Kommune

Arkitekt: Planforum arkitekter