Gullhella - akuttmottak for barnevernet

Totalentreprise ca 1000 m2 bestående av to bygg, en kontorfløy og en leilighetsfløy.

Byggetid: mars 2001 – januar 2002

Tiltakshaver: Akershus Fylkeskommune

Arkitekt: Aspaas Cooper Kind AS