Totalentreprise ca 1000 m2

Arkitekt: BGO arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim AS

Tiltakshaver: Omsorgsbygg Oslo KF

Ferdigstilt 2009