Fasaderehabilitering og utskifting av vinduer.

Tiltakshaver: Oslo Kommune, Skolesjefens Kontor