Totalentreprise ca 890 m2.

Tiltakshaver:Bærum og Oslo Kommune

Arkitekt: Bjerg Arkitektur

Nansen-parken Barnehage står innflytningsklar medio 2018