Totalentreprise av barnehage på 890 m² netto leke-oppholdsareal inne og et inngjerdet utelekeareal på ca. 5600 m2.

Tiltakshaver: Bærum og Oslo Kommune

Arkitekt: Bjerg Arkitektur

Nansen-parken Barnehage står innflytningsklar medio 2018