Nybygg og rehabilitering

GAS er totalentreprenør for oppføring av nytt kontorbygg og verkstedbygg for Porsche.

Bygningen er i 3 plan samt mesanin. samlet ca. 4200 m2. 3500 m2 nybygg, 700 m2 rehabilitering, salgslokaler, verksted og kontorer for Porsche.

Spuntvegg i 2 etasjehøyder, ca. 900 m2. Bæresystem består av rammede betongpeler til fjell, plasstøpte betongvegger og «Bubble-Deck» plasstøpte dekker. Stålsøyler og ståldragere. Klimavegg i bindingsverk og aluminium kledning.

Installasjon av tekniske anlegg inkl varmepumpeanlegg og installasjon, gass , trykkluft og biltekniske installasjoner. Olje- og trykkluftinstallasjoner i verksted. Vannbåren gulvvarme i alle gulv. Betydelig omfang tekniske installasjoner inkl overvåking og alarm. Vaskehaller for biler.

Bygget har fått omtaler i bl.a Byggeindustrien i 2010: Porsche Senter Oslo Byggeindustrien 1 2010. Også laget vi brosjyre om det gjenkjennelig og særpreget bygget: PORSCHE CENTER OSLO særtrykk brosjyre

  • Kontraktstype:Totalentreprise
  • Selskapets (GAS) rolle:Plasstøpte betongkonstruksjoner tkl 2 Tømrerarbeider tkl 2 Div murarbeider tkl 2
  • Markedssegment:Kontor og forretning
  • Omfang:3500 m2 nybygg, 700 m2 rehabilitering
  • Byggetid:Juni 2008 – Desember 2009
  • Tiltakshaver:Bavaria Eiendom Ryen AS
  • Arkitekter:To pluss to Arkitekter
  • RIB:Dr. techn. Olav Olsen AS
  • Adresse:Ryenstubben 7, 0679 Oslo