Totalentreprise ca 940 m2.

Tiltakshaver: Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Arkitekt: Bjerg Arkitektur og IN’BY landskapsarkitekter

Prinsdals-bråten Barnehage står innflytningsklar medio 2018

Barnehage oppføres til passiv hus standard og vil få miljøsertifiseringen “BREEAM Very good”