Totalentreprise ca 2300 m2.

Tiltakshaver: Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Arkitekt: Bjerg Arkitektur

Skullerud Barnehage står innflytningsklar medio 2019

Barnehage oppføres til pluss hus standard og vil få miljøsertifiseringen “BREEAM Very good”.