–   Vi skal være blant de beste ”mellomstore” entreprenører

–   Vi skal øke vår fokus innen næringsbygg og satse på dette markedssegmentet med profesjonelle oppdragsgivere, både offentlige og  private selskaper.

–   Vi skal bestrebe oss på å være allsidige i vårt arbeid som entreprenør, med betongarbeider og tømrer-arbeider som egenproduksjon.

–   Vi skal konsentrere oss om totalentrepriser, generalentrepriser og hovedentrepriser, gjerne gjennom forhandlere kontrakter og samarbeidsenterpriser.

Georg Andresen & Sønner AS legger stor vekt på et utviklende og godt arbeidsmiljø i bedriften, med visshet om at erfarne og kunnskapsrike medarbeidere som trives er vår beste kvalitets-skapende ressurs.

Vi arbeider alltid etter en nullvisjon når det gjelder skader på personell, materielle verdier og det ytre miljøet. Helse, miljø og sikkerhet har derfor høyeste prioritet i alt vi foretar oss. I tillegg til egne rutiner for HMS-arbeid i prosjektene, innretter vi oss alltid etter våre oppdragsgiveres krav og forventninger i hvert enkelt prosjekt.

Våre kunder skal være trygge på at økonomi aldri skal stå i veien for sikkerhet og et godt HMS-arbeid.